FORGOT YOUR DETAILS?


RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Studio Tańca "Rytmix" z siedzibą w Koninie, 62-500 przy ul. Jana Zemełki 36. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi (wskazujemy podstawę do przetwarzania danych). 1. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, dla poprawienia jakości usług. 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku. 3. Podanie danych jest dobrowolne. 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane /lub nie/ następującym odbiorcom: Studio Tańca 'Rytmix". 5. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

TOP