Założycielką, instruktorem i choreografem Studia Tańca Rytmix jest Wiesława Wolna. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu (1961-1970).

 

Po zakończeniu edukacji w Szkole Baletowej, Wiesława Wolna poświeciła karierę tancerki i wybrała rodzinę. Zdolności i zamiłowanie do tańca sprawiły jednak, że postanowiła przekazywać swą pasję innym, zostając instruktorem i choreografem zespołu tanecznego. Zespół Taneczny RYTM, bo o nim mowa, powstał w 1990 roku, przy Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie. Kilka lat pracy i zespół zaczął odnosić pierwsze sukcesy na wojewódzkich przeglądach. W roku 1993 zespół po raz pierwszy bierze udział w Ogólnopolskim Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca Konin ’93, tańcząc na deskach konińskiego amfiteatru jako gospodarz, nagrodzony zostaje „zaproszeniem do wyróżnienia”. Z biegiem czasu na koncie pojawia się coraz więcej nagród i wyróżnień. RYTM dostaje zaproszenie na wymianę kulturalną z zaprzyjaźnionym miastem Herne w Niemczech. To był pierwszy wyjazd zespoły poza granice naszego kraju.

 

Coraz większe sukcesy zespołu w skali krajowej i międzynarodowej oraz coraz to nowe trendy taneczne, stawiają przed instruktorką nowe wyzwania i większe wymagania. Wiesława Wolna, aby im sprostać, bierze rokrocznie udział w wielu szkoleniach i warsztatach. W 1994 roku kończy m.in. instruktorski kurs kwalifikacyjny z dziedziny tańca nowoczesnego w Krakowie. Zdobytą wiedzą dzieli się ze swoimi wychowankami.

 

W roku 1995, z powodu zbyt dużej liczby zespołów tanecznych o nazwie RYTM, Wiesława Wolna postanawia nieco zmodyfikować nazwę i tak powstaje RYTMIX. Z biegiem czasu zmienia się również instytucja kulturalna, w której istnieje zespół. Od 1 maja 1998 r. RYTMIX zaczyna działać przy Konińskim Domu Kultury i dzięki poprawie warunków lokalowych, zespół się rozrasta. Oprócz istniejącej grupy seniorów powstaje również grupa juniorów (12-15 lat), a rok później grupa dzieci (do 12 roku życia). Zespół liczy sobie w owym czasie 60 osób i nadal się rozrasta, przybywa sukcesów, wyjazdów na pokazy, koncerty i konkursy. Wiesława Wolna poświęca tańczącym dzieciom i młodzieży cały swój wolny czas. Miłość do tańca przekazuje zarówno dzieciom tańczącym w zespole, ich rodzinom, jak i swojej własnej. To wszystko sprawia, że w 2005 roku Wiesława Wolna postanawia sprywatyzować zespół i zostać instytucją samofinansującą się. Nazwa zostaje powtórnie zmieniona na „Studio Tańca Rytmix Wiesławy Wolnej”.